----------------------[PJV'S ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[R11] 01/03/2007  Data for Code VHGY  Version (VA)
          1979 - VR  Bogie Bulk Grain Hopper     Freight       
------[128]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Output description - Accuracy of information


Search for all the vehicles in the class.

 Vehicle.............SV # Date...... Loc History............SV Notes

 GJX       21.VA - 15/ 5/1966 SWV Built new       -
               5/12/1972 NGY To  GJF    21.VA -
 GJF       21.VA -  / /1976 -  Photograph      #719
               / /1978 -  Photograph      #1047
              22/12/1979 BAW To  VHGY   21.VA -
*VHGY       21.VA - circa 1988 -  To  VHGF   21.VA (v)
 VHGF       21.VA - 11/ 4/1990 BOW Out of Workshops   Lift, lids, hopper shaft cam

 GJX       22.VA - 22/ 5/1966 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF    22.VA -
 GJF       22.VA - 23/ 5/1980 BAW To  VHGY   22.VA -
*VHGY       22.VA - circa 1988 -  To  VHGF   22.VA (v)
 VHGF       22.VA - 16/ 8/1989 BAW Out of Workshops   Lift a/c wheels
              23/ 5/1991 BOW Out of Workshops   Lift and lid repairs

 GJX       23.VA - 22/ 5/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    23.VA -
 GJF       23.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    23.VA -
 GJX       23.VA -  /12/1972 NGY To  GJF    23.VA -
 GJF       23.VA -  1/12/1979 BAW To  VHGY   23.VA -
*VHGY       23.VA - circa 1988 -  To  VHGF   23.VA (v)
 VHGF       23.VA - 11/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
              12/12/1989 BOW Out of Workshops   Fit side step
              23/ 9/1991 BOW Out of Workshops   Body repairs/roof

 GJX       24.VA - 29/ 5/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NWS To  GJF    24.VA -
 GJF       24.VA - 28/ 3/1980 BAW To  VHGY   24.VA -
*VHGY       24.VA - circa 1988 -  To  VHGF   24.VA (v)
 VHGF       24.VA -  5/10/1989 BOW Out of Workshops   Headstock and lid repairs

 GJX       25.VA - 29/ 5/1966 SWV Built new       -
               / 1/1973 NGY To  GJF    25.VA -
 GJF       25.VA - 27/ 6/1979 BOW To  VHGY   25.VA -
*VHGY       25.VA - circa 1988 -  To  VHGF   25.VA (v)
 VHGF       25.VA - 19/12/1989 BOW Out of Workshops   PV exam, lids
              18/10/1990 BOW Out of Workshops   Lift, lids

 GJX       26.VA -  1/ 6/1966 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF    26.VA -
 GJF       26.VA -  / /1976 -  Photograph      #656
               / /1980 -  Photograph      #1618.19A: Large VR
              circa 1980 -  To  VHGY   26.VA -
*VHGY       26.VA - circa 1988 -  To  VHGF   26.VA (v)
 VHGF       26.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -

 GJX       27.VA -  2/ 6/1966 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF    27.VA -
 GJF       27.VA - 15/ 8/1980 BAW To  VHGY   27.VA -
*VHGY       27.VA - circa 1988 -  To  VHGF   27.VA (v)
 VHGF       27.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -

 GJX       28.VA - 13/ 6/1966 SWV Built new       -
               / 7/1972 NGY To  GJF    28.VA -
 GJF       28.VA - 22/ 5/1981 BAW To  VHGY   28.VA -
*VHGY       28.VA - circa 1988 -  To  VHGF   28.VA (v)
 VHGF       28.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -

 GJX       29.VA - 13/ 6/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 BAW To  GJF    29.VA -
 GJF       29.VA -  9/ 5/1979 NGY Photograph      #1280.36
              11/ 7/1979 BOW To  VHGY   29.VA -
*VHGY       29.VA -  / /1980 -  Photograph      #1650
               / /1981 -  Photograph      #1667.23
              circa 1988 -  To  VHGF   29.VA (v)
 VHGF       29.VA -  6/ 3/1990 BOW Out of Workshops   Lid repairs, doors, hopper shafts
              20/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Body, lids, discharge doors

 GJX       30.VA - 18/ 6/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    30.VA -
 GJF       30.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    30.VA -
 GJX       30.VA -  / 1/1973 NGY To  GJF    30.VA -
 GJF       30.VA - circa 1979 -  To  VHGY   30.VA (v)
*VHGY       30.VA - circa 1988 -  To  VHGF   30.VA (v)
 VHGF       30.VA -  / /1989 ROS Reference       -

 GJX       31.VA - 21/ 6/1966 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF    31.VA -
               / 1/1973 NGY To  GJF    31.VA -
 GJF       31.VA #12 circa 1979 -  To  VHGY   31.VA -
*VHGY       31.VA -  3/ 5/1988 BOW To  VHGF   31.VA -
 VHGF       31.VA -  / /1989 ROS Reference       -

 GJX       32.VA - 25/ 6/1966 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF    32.VA -
 GJF       32.VA - circa 1979 BOW To  VHGY   32.VA 23/7/??
*VHGY       32.VA - circa 1988 -  To  VHGF   32.VA (v)
 VHGF       32.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -

 GJX       33.VA - 29/ 6/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    33.VA -
 GJF       33.VA - 23/ 6/1979 NGY To  VHGY   33.VA -
*VHGY       33.VA - circa 1988 -  To  VHGF   33.VA (v)
 VHGF       33.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -

 GJX       34.VA -  1/ 7/1966 SWV Built new       -
               / 1/1973 NGY To  GJF    34.VA -
 GJF       34.VA - circa 1979 -  To  VHGY   34.VA -
*VHGY       34.VA - circa 1988 -  To  VHGF   34.VA (v)
 VHGF       34.VA - 22/ 7/1991 BOW Out of Workshops   Bogie lift

 GJX       35.VA -  3/ 7/1966 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF    35.VA -
 GJF       35.VA -  2/ 4/1980 BOW To  VHGY   35.VA -
*VHGY       35.VA -  / /1980 -  Photograph      #1589
              17/ 8/1980 NGY Photograph      #1623.22
              circa 1988 -  To  VHGF   35.VA [v]
 VHGF       35.VA - 19/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift

 GJX       36.VA -  9/ 7/1966 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF    36.VA -
 GJF       36.VA - 14/11/1980 BAW To  VHGY   36.VA -
*VHGY       36.VA - circa 1988 -  To  VHGF   36.VA (v)
 VHGF       36.VA -  7/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       37.VA -  8/ 7/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    37.VA -
 GJF       37.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    37.VA -
 GJX       37.VA -  / 1/1973 NGY To  GJF    37.VA -
 GJF       37.VA -  5/ 9/1979 BOW To  VHGY   37.VA -
*VHGY       37.VA - circa 1988 -  To  VHGF   37.VA (v)
 VHGF       37.VA - 13/11/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJX       38.VA - 13/ 7/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    38.VA -
 GJF       38.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    38.VA -
 GJX       38.VA -  / 1/1973 NGY To  GJF    38.VA -
 GJF       38.VA - 26/10/1979 NMW To  VHGY   38.VA -
*VHGY       38.VA - circa 1988 -  To  VHGF   38.VA (v)
 VHGF       38.VA - 17/ 9/1991 BOW Out of Workshops   Lift

 GJX       39.VA - 16/ 7/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    39.VA -
 GJF       39.VA - circa 1979 -  To  VHGY   39.VA -
*VHGY       39.VA - circa 1988 -  To  VHGF   39.VA (v)
 VHGF       39.VA -  5/ 7/1989 BAW Out of Workshops   Lift a/c flange
              31/ 8/1992 BOW Out of Workshops   Body repairs

 GJX       40.VA - 18/ 7/1966 SWV Built new       -
               /11/1973 NGY To  GJF    40.VA -
 GJF       40.VA - 22/ 9/1979 BAW To  VHGY   40.VA -
*VHGY       40.VA - circa 1988 -  To  VHGF   40.VA (v)
 VHGF       40.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
               8/ 8/1991 BOW Out of Workshops   Discharge door reps., bogie lift

 GJX       41.VA - 20/ 7/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    41.VA -
 GJF       41.VA -  1/ 5/1981 BAW To  VHGY   41.VA -
*VHGY       41.VA - circa 1988 -  To  VHGF   41.VA (v)
 VHGF       41.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
               9/ 8/1991 BOW Out of Workshops   Lift

 GJX       42.VA - 22/ 7/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    42.VA -
 GJF       42.VA - circa 1979 -  To  VHGY   42.VA -
*VHGY       42.VA - circa 1988 -  To  VHGF   42.VA (v)
 VHGF       42.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -

 GJX       43.VA - 24/ 7/1966 SWV Built new       -
               / 8/1972 BAW To  GJF    43.VA -
 GJF       43.VA -  / /1979 -  Photograph      #1205: Small lettering/VR
               / /1981 -  Photograph      #1667.24
              circa 1981 -  To  VHGY   43.VA -
*                        ---------------

 GJX       44.VA - 29/ 7/1966 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF    44.VA -
 GJF       44.VA -  5/12/1979 BOW To  VHGY   44.VA -
*VHGY       44.VA - circa 1988 -  To  VHGF   44.VA (v)
 VHGF       44.VA -  5/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, lid repairs, waterproof roof

 GJX       45.VA -  3/ 8/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    45.VA -
 GJF       45.VA -  / /1978 -  Photograph      #1071
               / /1981 -  Photograph      #1674.20: 7" lettering
               / /1981 -  To  VHGY   45.VA -
*VHGY       45.VA - circa 1988 -  To  VHGF   45.VA (v)
 VHGF       45.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
               7/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift and body repairs

 GJX       46.VA -  9/ 8/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    46.VA -
 GJF       46.VA - circa 1979 -  To  VHGY   46.VA -
*VHGY       46.VA -  9/12/1987 BOW To  VHGF   46.VA -
 VHGF       46.VA - 28/ 7/1989 BAW Out of Workshops   Lift

 GJX       47.VA - 12/ 8/1966 SWV Built new       -
               / 7/1972 NWS To  GJF    47.VA -
 GJF       47.VA -  / /1977 -  Photograph      #802
               / /1979 -  Photograph      #1335
              27/ 7/1981 BOW To  VHGY   47.VA -
*VHGY       47.VA - circa 1988 -  To  VHGF   47.VA (v)
 VHGF       47.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
              27/ 9/1989 BOW Out of Workshops   Body, lids
              23/ 8/1991 BOW Out of Workshops   Lift, lid and discharge door mods

 GJX       48.VA - 16/ 8/1966 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF    48.VA -
 GJF       48.VA - circa 1979 -  To  VHGY   48.VA -
*VHGY       48.VA - circa 1988 -  To  VHGF   48.VA (v)
 VHGF       48.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
               5/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift

 GJX       49.VA - 19/ 8/1966 SWV Built new       -
               /10/1972 BAW To  GJF    49.VA -
 GJF       49.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    49.VA -
 GJX       49.VA -  /11/1972 NGY To  GJF    49.VA -
 GJF       49.VA - 22/ 9/1979 BAW To  VHGY   49.VA -
*VHGY       49.VA - circa 1988 -  To  VHGF   49.VA (v)
 VHGF       49.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
              22/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, door and body repairs
               3/ 9/1992 BOW Out of Workshops   Headstock and staunchion repairs

 GJX       50.VA - 24/ 8/1966 SWV Built new       -
               /10/1972 BAW To  GJF    50.VA -
 GJF       50.VA - 29/ 9/1979 BAW To  VHGY   50.VA -
*VHGY       50.VA - circa 1988 -  To  VHGF   50.VA (v)
 VHGF       50.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
              30/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, body repairs, lids

 GJX       51.VA - 26/ 8/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    51.VA -
 GJF       51.VA - circa 1979 -  To  VHGY   51.VA -
*VHGY       51.VA - circa 1988 -  To  VHGF   51.VA (v)
 VHGF       51.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
               1/ 8/1991 BOW Out of Workshops   Lift

 GJX       52.VA - 27/ 8/1966 SWV Built new       -
              12/12/1972 NGY To  GJF    52.VA -
 GJF       52.VA -  9/ 5/1979 NGY Photograph      #1280.33
              circa 1979 -  To  VHGY   52.VA -
*                        ---------------

 GJX       53.VA - 31/ 8/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    53.VA -
 GJF       53.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    53.VA -
 GJX       53.VA -  /12/1972 NGY To  GJF    53.VA -
 GJF       53.VA -  / /1978 -  Photograph      #1069
               / /1979 -  Photograph      #1307
               / /1981 -  Photograph      #1716.16
               / /1981 -  To  VHGY   53.VA -
*VHGY       53.VA - circa 1988 -  To  VHGF   53.VA (v)
 VHGF       53.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
               1/ 6/1990 BOW Out of Workshops   Lift, lids, underframe
              21/10/1991 BOW Out of Workshops   Filler lids and discharge door repairs

 GJX       54.VA -  2/ 9/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 BAW To  GJF    54.VA -
 GJF       54.VA - 14/ 4/1980 BOW To  VHGY   54.VA -
*                        ---------------

 GJX       55.VA -  6/ 9/1966 SWV Built new       -
               / 2/1973 NGY To  GJF    55.VA -
 GJF       55.VA - 14/11/1980 BAW To  VHGY   55.VA -
*                        ---------------

 GJX       56.VA -  9/ 9/1966 SWV Built new       -
               / 8/1972 BAW To  GJF    56.VA -
 GJF       56.VA - circa 1979 -  To  VHGY   56.VA -
*VHGY       56.VA - circa 1988 -  To  VHGF   56.VA (v)
 VHGF       56.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -

 GJX       57.VA -  9/ 9/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    57.VA -
 GJF       57.VA -  1/12/1979 BAW To  VHGY   57.VA -
*VHGY       57.VA - circa 1988 -  To  VHGF   57.VA (v)
 VHGF       57.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
               4/ 7/1989 BOW Out of Workshops   Lift

 GJX       58.VA - 11/ 9/1966 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF    58.VA -
 GJF       58.VA -  / /1977 -  Photograph      #790
               / /1979 -  Photograph      #1302
               6/ 9/1979 BOW To  VHGY   58.VA -
*VHGY       58.VA - circa 1988 -  To  VHGF   58.VA (v)
 VHGF       58.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
              18/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift a/c body damage
              28/11/1991 BOW Out of Workshops   Lift a/c off road

 GJX       59.VA - 14/ 9/1966 SWV Built new       -
              14/ 3/1973 NGY To  GJF    59.VA -
 GJF       59.VA -  3/ 5/1979 BOW To  VHGY   59.VA -
*VHGY       59.VA - circa 1988 -  To  VHGF   59.VA (v)
 VHGF       59.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -
              10/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, lid and body repairs
              31/ 8/1992 BOW Out of Workshops   Body repairs

 GJX       60.VA - 16/ 9/1966 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF    60.VA -
 GJF       60.VA - 17/12/1981 BOW To  VHGY   60.VA -
*                        ---------------

 GJX       61.VA - 19/ 9/1966 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF    61.VA -
 GJF       61.VA -  /10/1972 NWS To  GJX    61.VA -
 GJX       61.VA -  /12/1972 NGY To  GJF    61.VA -
 GJF       61.VA - 22/10/1980 BOW To  VHGY   61.VA -
*VHGY       61.VA - circa 1988 -  To  VHGF   61.VA (v)
 VHGF       61.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -

 GJX       62.VA - 22/ 9/1966 SWV Built new       -
               / 8/1972 BAW To  GJF    62.VA -
 GJF       62.VA - circa 1979 -  To  VHGY   62.VA -
*                        ---------------

 GJX       63.VA - 25/ 9/1966 SWV Built new       -
               7/ 7/1972 BAW To  GJF    63.VA -
 GJF       63.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    63.VA -
 GJX       63.VA -  / 1/1973 NGY To  GJF    63.VA -
 GJF       63.VA -  9/ 5/1979 NGY Photograph      #1280.35
              22/ 9/1979 BAW To  VHGY   63.VA -
*VHGY       63.VA - circa 1988 -  To  VHGF   63.VA -
 VHGF       63.VA - 30/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lid repairs
              21/12/1992 BOW Out of Workshops   Body repairs

 GJX       64.VA - 28/ 9/1966 SWV Built new       -
               /12/1972 NMW To  GJF    64.VA -
 GJF       64.VA - 28/ 7/1979 BAW To  VHGY   64.VA -
*VHGY       64.VA -  / /1979 -  Photograph      #1380
               / /1981 -  Photograph      #1666.23
               1/ 5/1984 -  Off Register     -
               4/10/1985 BAW Scrapped       [CRS]

 GJX       65.VA - 30/ 9/1966 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF    65.VA -
 GJF       65.VA - circa 1979 -  To  VHGY   65.VA -
*VHGY       65.VA - circa 1988 -  To  VHGF   65.VA -

 GJX       66.VA -  3/10/1966 SWV Built new       Npt: 31/9.
               /12/1972 NGY To  GJF    66.VA -
 GJF       66.VA - 14/11/1980 BAW To  VHGY   66.VA -
*                        ---------------

 GJX       67.VA -  4/10/1966 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF    67.VA -
 GJF       67.VA -  6/ 2/1980 BOW To  VHGY   67.VA -
*VHGY       67.VA - circa 1988 -  To  VHGF   67.VA (v)
 VHGF       67.VA -  1/ 3/1989 ROS Reference       -

*VHGY       68.VA -  7/ 9/1984 -  Note         [Reg]: Scrapped as GJF

 GJX       69.VA - 11/10/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    69.VA -
 GJF       69.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    69.VA -
 GJX       69.VA -  /12/1972 NGY To  GJF    69.VA -
 GJF       69.VA - 18/ 7/1979 BOW To  VHGY   69.VA -
*                        ---------------

 GJX       70.VA - 13/10/1966 SWV Built new       -
               /11/1972 -  To  GJF    70.VA -
 GJF       70.VA - circa 1979 -  To  VHGY   70.VA -
*                        ---------------

 GJX       71.VA - 17/10/1966 SWV Built new       -
               / 8/1972 BAW To  GJF    71.VA -
 GJF       71.VA - 16/11/1979 BAW To  VHGY   71.VA -
*                        ---------------

 GJX       72.VA - 18/10/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    72.VA -
 GJF       72.VA -  4/ 9/1981 BAW To  VHGY   72.VA -
*                        ---------------

 GJX       73.VA - 21/10/1966 SWV Built new       -
               / 8/1972 BAW To  GJF    73.VA -
 GJF       73.VA - 22/ 2/1980 BAW To  VHGY   73.VA -
*                        ---------------

 GJX       74.VA - 23/10/1966 SWV Built new       -
               / 8/1972 BAW To  GJF    74.VA -
 GJF       74.VA -  1/12/1979 BAW To  VHGY   74.VA -
*                        ---------------

 GJX       75.VA - 24/10/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    75.VA -
 GJF       75.VA - 19/10/1979 BAW To  VHGY   75.VA -
*                        ---------------

 GJX       76.VA - 27/10/1966 SWV Built new       -
              24/ 7/1972 NWS To  GJF    76.VA -
 GJF       76.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    76.VA -
 GJX       76.VA -  /12/1972 NGY To  GJF    76.VA -
 GJF       76.VA - circa 1979 -  To  VHGY   76.VA -
*                        ---------------

 GJX       77.VA - 31/10/1966 SWV Built new       Npt: 3/10.
               / 9/1972 BAW To  GJF    77.VA -
 GJF       77.VA - circa 1979 -  To  VHGY   77.VA -
*                        ---------------

 GJX       78.VA -  3/11/1966 SWV Built new       -
               / 8/1972 BAW To  GJF    78.VA -
 GJF       78.VA - circa 1979 -  To  VHGY   78.VA -
*                        ---------------

 GJX       79.VA -  5/11/1966 SWV Built new       -
               / 1/1973 NGY To  GJF    79.VA -
 GJF       79.VA - 13/ 5/1979 BOW To  VHGY   79.VA -
*                        ---------------

 GJX       80.VA -  9/11/1966 SWV Built new       -
               /10/1972 BAW To  GJF    80.VA -
 GJF       80.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    80.VA -
 GJX       80.VA -  /11/1972 NGY To  GJF    80.VA -
 GJF       80.VA - 22/ 7/1980 BOW To  VHGY   80.VA -
*VHGY       80.VA -  8/ 2/1988 BOW To  VHGF   80.VA -
 VHGF       80.VA - 10/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, lids, body
              17/12/1991 BOW Out of Workshops   Floor cracks

 GJX       82.VA - 13/11/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    82.VA -
 GJF       82.VA - circa 1979 -  To  VHGY   82.VA -
*VHGY       82.VA - 30/ 3/1988 BOW To  VHGF   82.VA -

 GJX       83.VA - 17/11/1966 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF    83.VA -
 GJF       83.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    83.VA -
 GJX       83.VA -  /12/1972 NGY To  GJF    83.VA -
 GJF       83.VA -  / /1978 -  Photograph      #1025
               / /1980 -  Photograph      #1647.28
*VHGY       83.VA - 17/ 8/1980 NGY Photo (partial view) #1623.23
 GJF       83.VA - circa 1980 -  To  VHGY   83.VA -

 GJX       84.VA - 20/11/1966 SWV Built new       -
               / 2/1973 NGY To  GJF    84.VA -
 GJF       84.VA - 30/10/1981 BAW To  VHGY   84.VA -
*                        ---------------

 GJX       85.VA - 21/11/1966 SWV Built new       -
               / 7/1972 BAW To  GJF    85.VA -
 GJF       85.VA - 28/ 7/1979 BAW To  VHGY   85.VA -
*VHGY       85.VA -  6/ 6/1988 BOW To  VHGF   85.VA -
 VHGF       85.VA - 20/ 2/1992 BOW Out of Workshops   Filler lids and body repairs

 GJX       86.VA - 23/11/1966 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF    86.VA -
 GJF       86.VA -  9/ 5/1979 NGY Photograph      #1280.30
              circa 1979 -  To  VHGY   86.VA -
*                        ---------------

 GJX       87.VA - 26/11/1966 SWV Built new       -
               /10/1972 BAW To  GJF    87.VA -
 GJF       87.VA -  4/ 7/1980 BAW To  VHGY   87.VA -
*                        ---------------

 GJX       88.VA -  2/12/1966 SWV Built new       -
               /10/1972 BAW To  GJF    88.VA -
 GJF       88.VA -  7/ 4/1979 BAW To  VHGY   88.VA -
*VHGY       88.VA -  1/ 5/1984 -  Off Register     -

 GJX       89.VA -  2/12/1966 SWV Built new       -
               / 7/1972 BAW To  GJF    89.VA -
 GJF       89.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    89.VA -
 GJX       89.VA -  /12/1972 NGY To  GJF    89.VA -
 GJF       89.VA - circa 1979 -  To  VHGY   89.VA -
*VHGY       89.VA -  / /1981 -  Photograph      #1689.35, #1690.34
              26/ 5/1983 NWS Photograph      #1780.29,.30: Painted silver, small VR logo, bogie/lettering

 GJX       90.VA -  6/12/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    90.VA -
 GJF       90.VA - 18/ 8/1978 BAW To  VHGY   90.VA -
*VHGY       90.VA - 12/ 5/1988 BOW To  VHGF   90.VA -

 GJX       91.VA - 10/12/1966 SWV Built new       Npt: 6/12.
               / 2/1973 NGY To  GJF    91.VA -
 GJF       91.VA -  / /1981 -  Photograph      #1716, #1723.18
               / /1981 BAW To  VHGY   91.VA Register: 18/8/1979
*                        ---------------

 GJX       92.VA - 10/12/1966 SWV Built new       -
               / 1/1973 NGY To  GJF    92.VA -
 GJF       92.VA - circa 1979 -  To  VHGY   92.VA -
*VHGY       92.VA - 17/ 8/1980 NGY Photograph      #1623.23

 GJX       93.VA - 11/12/1966 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF    93.VA -
 GJF       93.VA -  / /1979 -  Photograph      #1221, #1307
              circa 1979 -  To  VHGY   93.VA -
*                        ---------------

 GJX       94.VA - 15/12/1966 SWV Built new       -
               / 7/1972 BAW To  GJF    94.VA -
 GJF       94.VA -  8/ 2/1980 BAW To  VHGY   94.VA -
*                        ---------------

 GJX       95.VA - 17/12/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 BOW To  GJF    95.VA -
 GJF       95.VA - 22/10/1979 BOW To  VHGY   95.VA -
*                        ---------------

 GJX       96.VA - 17/12/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 BAW To  GJF    96.VA -
 GJF       96.VA -  5/ 6/1981 BAW To  VHGY   96.VA -
*                        ---------------

 GJX       97.VA - 22/12/1966 SWV Built new       -
               / 8/1972 BAW To  GJF    97.VA -
 GJF       97.VA -  2/ 5/1979 BOW To  VHGY   97.VA -
*VHGY       97.VA - 30/12/1984 -  Off Register     -

 GJX       98.VA - 23/12/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    98.VA -
 GJF       98.VA - 21/ 7/1979 BAW To  VHGY   98.VA -
*                        ---------------

 GJX       99.VA - 23/12/1966 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF    99.VA -
 GJF       99.VA -  /10/1972 NGY To  GJX    99.VA -
 GJX       99.VA -  /11/1972 NGY To  GJF    99.VA -
 GJF       99.VA - circa 1979 -  To  VHGY   99.VA -
*                        ---------------

 GJX       100.VA - 24/12/1966 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   100.VA -
 GJF       100.VA -  3/ 4/1981 BAW To  VHGY   100.VA -
*VHGY      100.VA - circa 1988 -  To  VHGF   100.VA (v)
 VHGF      100.VA - 21/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, door reps., weld body

 GJX       101.VA - 22/10/1968 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   101.VA -
 GJF       101.VA - 14/ 4/1979 BAW To  VHGY   101.VA -
*VHGY      101.VA - circa 1988 -  To  VHGF   101.VA (v)
 VHGF      101.VA - 29/ 4/1992 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJX       102.VA -  7/11/1968 SWV Built new       Npt: 31/10.
               /10/1972 NGY To  GJF   102.VA -
 GJF       102.VA - circa 1979 -  To  VHGY   102.VA -
*VHGY      102.VA - circa 1988 -  To  VHGF   102.VA (v)
 VHGF      102.VA -  3/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids, V/line Grain

 GJX       103.VA -  7/11/1968 SWV Built new       Npt: 6/11.
               /10/1972 NGY To  GJF   103.VA -
 GJF       103.VA -  9/11/1979 BAW To  VHGY   103.VA -
*VHGY      103.VA - circa 1988 -  To  VHGF   103.VA (v)
 VHGF      103.VA -  7/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
              16/10/1991 BOW Out of Workshops   Lift

 GJX       104.VA -  7/11/1968 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   104.VA -
 GJF       104.VA -  5/10/1979 BAW To  VHGY   104.VA -
*VHGY      104.VA - circa 1988 -  To  VHGF   104.VA (v)
 VHGF      104.VA - 23/ 2/1990 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJX       105.VA - 12/11/1968 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   105.VA -
 GJF       105.VA - 16/ 6/1979 BAW To  VHGY   105.VA -
*VHGY      105.VA - circa 1988 -  To  VHGF   105.VA (v)
 VHGF      105.VA -  9/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint doors

 GJX       106.VA - 15/11/1968 SWV Built new       -
               / 9/1972 BAW To  GJF   106.VA -
 GJF       106.VA - 14/ 4/1979 BAW To  VHGY   106.VA -
*VHGY      106.VA - 12/ 2/1988 BAW To  VHGF   106.VA -
 VHGF      106.VA - 15/ 7/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint
              31/ 3/1992 BOW Out of Workshops   Filler lids and graffitti painted

 GJX       107.VA - 21/11/1968 SWV Built new       Npt: 20/11.
               /10/1972 NGY To  GJF   107.VA -
 GJF       107.VA -  4/ 8/1979 BAW To  VHGY   107.VA -
*                        ---------------

 GJX       108.VA - 25/11/1968 SWV Built new       Npt: 22/11.
               /10/1972 NGY To  GJF   108.VA -
 GJF       108.VA - 22/ 9/1979 BAW To  VHGY   108.VA -
*                        ---------------

 GJX       109.VA - 25/11/1968 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   109.VA -
 GJF       109.VA - 12/ 5/1979 BAW To  VHGY   109.VA -
*VHGY      109.VA - circa 1988 -  To  VHGF   109.VA (v)
 VHGF      109.VA - 29/ 8/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint

 GJX       110.VA - 28/11/1968 SWV Built new       -
               / 7/1972 BAW To  GJF   110.VA -
 GJF       110.VA - circa 1979 -  To  VHGY   110.VA -
*                        ---------------

 GJX       111.VA -  5/12/1968 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   111.VA -
 GJF       111.VA -  6/ 9/1984 BAW To  VHGY   111.VA -
*VHGY      111.VA - circa 1988 -  To  VHGF   111.VA (v)
 VHGF      111.VA - 25/ 9/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       112.VA -  5/12/1968 SWV Built new       -
               /12/1972 NWS To  GJF   112.VA -
 GJF       112.VA - circa 1979 -  To  VHGY   112.VA -
*VHGY      112.VA - circa 1988 -  To  VHGF   112.VA (v)
 VHGF      112.VA - 24/ 9/1991 BOW Out of Workshops   Lift

 GJX       113.VA - 10/12/1968 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   113.VA -
 GJF       113.VA - 28/ 7/1979 BAW To  VHGY   113.VA -
*VHGY      113.VA - 21/ 9/1989 BAW Into Workshops    Lift
              14/11/1989 BAW To  VHGF   113.VA -

 GJX       114.VA - 12/12/1968 SWV Built new       -
               / 9/1972 BAW To  GJF   114.VA -
 GJF       114.VA - circa 1979 -  To  VHGY   114.VA -
*VHGY      114.VA - circa 1988 -  To  VHGF   114.VA (v)
 VHGF      114.VA -  1/ 5/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJX       115.VA - 17/12/1968 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   115.VA -
 GJF       115.VA -  5/ 9/1979 BAW To  VHGY   115.VA -
*VHGY      115.VA - circa 1988 -  To  VHGF   115.VA (v)
 VHGF      115.VA - 18/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJX       116.VA - 17/12/1968 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   116.VA -
 GJF       116.VA - 21/ 7/1979 BAW To  VHGY   116.VA -
*VHGY      116.VA -  1/ 5/1984 -  Off Register     -
              17/ 8/1984 SRD Scrapped       [CRS]: at Ballarat W/shops

 GJX       117.VA - 20/12/1968 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   117.VA -
 GJF       117.VA - circa 1979 -  To  VHGY   117.VA -
*                        ---------------

 GJX       118.VA -  8/ 1/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   118.VA -
 GJF       118.VA -  5/10/1979 BAW To  VHGY   118.VA -
*VHGY      118.VA - circa 1988 -  To  VHGF   118.VA (v)
 VHGF      118.VA - 14/12/1989 BOW Out of Workshops   Extend lift date/blocks
              13/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       119.VA -  8/ 1/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   119.VA -
 GJF       119.VA - 19/10/1979 BAW To  VHGY   119.VA -
*VHGY      119.VA - circa 1988 -  To  VHGF   119.VA (v)
 VHGF      119.VA - 23/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       120.VA - 10/ 1/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   120.VA -
 GJF       120.VA - 10/ 6/1980 BOW To  VHGY   120.VA -
*VHGY      120.VA - circa 1988 -  To  VHGF   120.VA (v)
 VHGF      120.VA -  5/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       121.VA - 16/ 1/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   121.VA -
 GJF       121.VA - 18/12/1979 BOW To  VHGY   121.VA -
*VHGY      121.VA - circa 1988 -  To  VHGF   121.VA (v)
 VHGF      121.VA - 10/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       122.VA - 16/ 1/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   122.VA -
 GJF       122.VA - 16/11/1979 BAW To  VHGY   122.VA -
*VHGY      122.VA -  8/ 2/1988 BAW To  VHGF   122.VA -
 VHGF      122.VA - 14/ 5/1992 BOW Out of Workshops   Repair aluminium filler lids

 GJX       123.VA - 24/ 1/1969 SWV Built new       Npt: 16/1.
               /12/1972 NWS To  GJF   123.VA -
 GJF       123.VA - 28/ 7/1983 NMW To  VHGY   123.VA -
*VHGY      123.VA - 10/12/1987 BAW To  VHGF   123.VA -

 GJX       124.VA - 24/ 1/1969 SWV Built new       Npt: 16/1.
               /10/1972 NGY To  GJF   124.VA -
 GJF       124.VA -  7/ 7/1979 BAW To  VHGY   124.VA -
*VHGY      124.VA - 19/ 5/1988 BAW To  VHGF   124.VA -

 GJX       125.VA -  4/ 2/1969 SWV Built new       Npt: 6/2.
               / 9/1972 NGY To  GJF   125.VA -
 GJF       125.VA - circa 1979 -  To  VHGY   125.VA -
*VHGY      125.VA - circa 1988 -  To  VHGF   125.VA (v)
 VHGF      125.VA - 29/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift and spray
               1/11/1991 BOW Out of Workshops   Lift and body reps.

 GJX       126.VA -  4/ 2/1969 SWV Built new       Npt: 6/2.
               /10/1972 NGY To  GJF   126.VA -
 GJF       126.VA - circa 1979 -  To  VHGY   126.VA -
*VHGY      126.VA - circa 1988 -  To  VHGF   126.VA (v)
 VHGF      126.VA - 31/ 5/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint, checkletter

 GJX       127.VA - 11/ 2/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   127.VA -
 GJF       127.VA - 19/ 5/1979 BAW To  VHGY   127.VA -
*VHGY      127.VA - circa 1988 -  To  VHGF   127.VA (v)
 VHGF      127.VA - 15/ 8/1989 BOW Out of Workshops   Lift, repair aluminium lids
              31/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift. lid and discharge door reps.

 GJX       128.VA - 11/ 2/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   128.VA -
 GJF       128.VA - 28/ 7/1979 BAW To  VHGY   128.VA -
*VHGY      128.VA - circa 1988 -  To  VHGF   128.VA (v)
 VHGF      128.VA - 10/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint lids

 GJX       129.VA - 18/ 2/1969 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   129.VA -
 GJF       129.VA - circa 1979 -  To  VHGY   129.VA -
*                        ---------------

 GJX       130.VA - 18/ 2/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   130.VA -
 GJF       130.VA -  5/10/1979 BAW To  VHGY   130.VA -
*VHGY      130.VA - circa 1988 -  To  VHGF   130.VA (v)
 VHGF      130.VA - 14/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lid reps.

 GJX       131.VA -  3/ 3/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   131.VA -
 GJF       131.VA -  2/ 8/1979 NMW To  VHGY   131.VA -
*VHGY      131.VA - circa 1988 -  To  VHGF   131.VA (v)
 VHGF      131.VA - 20/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       132.VA -  3/ 3/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   132.VA -
 GJF       132.VA - 28/ 7/1979 BAW To  VHGY   132.VA -
*VHGY      132.VA - circa 1988 -  To  VHGF   132.VA (v)
 VHGF      132.VA - 25/ 9/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       133.VA -  7/ 3/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 BAW To  GJF   133.VA -
 GJF       133.VA - circa 1979 -  To  VHGY   133.VA -
*VHGY      133.VA - circa 1988 -  To  VHGF   133.VA (v)
 VHGF      133.VA -  4/ 6/1992 BOW Out of Workshops   Lift, paint, out to Bendigo Loco

 GJX       134.VA -  3/ 3/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   134.VA -
 GJF       134.VA - circa 1979 -  To  VHGY   134.VA -
*VHGY      134.VA - 14/12/1987 BOW To  VHGF   134.VA -

 GJX       135.VA -  6/ 3/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   135.VA -
 GJF       135.VA - circa 1979 -  To  VHGY   135.VA -
*VHGY      135.VA - circa 1988 -  To  VHGF   135.VA (v)
 VHGF      135.VA -  4/ 7/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint

 GJX       136.VA -  6/ 3/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   136.VA -
 GJF       136.VA - circa 1979 -  To  VHGY   136.VA -
*                        ---------------

 GJX       137.VA - 14/ 3/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   137.VA -
 GJF       137.VA -  / /1976 -  Photograph      #656
               / /1979 -  Photograph      #1298: Large VR
              circa 1979 -  To  VHGY   137.VA -
*VHGY      137.VA - 15/ 6/1988 BOW To  VHGF   137.VA -
 VHGF      137.VA - 29/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Door slide reps, filler lids
              14/ 5/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJX       138.VA - 31/ 3/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   138.VA -
 GJF       138.VA - circa 1979 -  To  VHGY   138.VA -
*                        ---------------

 GJX       139.VA - 31/ 3/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   139.VA -
 GJF       139.VA - circa 1979 -  To  VHGY   139.VA -
*VHGY      139.VA - circa 1988 -  To  VHGF   139.VA (v)
 VHGF      139.VA - 24/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       140.VA -  1/ 4/1969 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   140.VA -
 GJF       140.VA - circa 1979 -  To  VHGY   140.VA -
*                        ---------------

 GJX       141.VA - 14/ 4/1969 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   141.VA -
 GJF       141.VA - 28/ 9/1979 BAW To  VHGY   141.VA -
*VHGY      141.VA - circa 1988 -  To  VHGF   141.VA (v)
 VHGF      141.VA -  6/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       142.VA - 14/ 4/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   142.VA -
 GJF       142.VA -  4/ 8/1979 BAW To  VHGY   142.VA -
*VHGY      142.VA - circa 1988 -  To  VHGF   142.VA (v)
 VHGF      142.VA - 30/ 4/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       143.VA - 17/ 4/1969 SWV Built new       -
              13/10/1972 NGY To  GJF   143.VA -
 GJF       143.VA -  1/ 9/1979 BAW To  VHGY   143.VA -
*VHGY      143.VA - circa 1988 -  To  VHGF   143.VA (v)
 VHGF      143.VA -  8/ 9/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint

 GJX       144.VA - 17/ 4/1969 SWV Built new       -
               9/10/1972 NGY To  GJF   144.VA -
 GJF       144.VA - circa 1979 -  To  VHGY   144.VA -
*VHGY      144.VA - 23/11/1989 BOW Into Workshops    -
              29/11/1989 BOW To  VHGF   144.VA -

 GJX       145.VA - 22/ 4/1969 SWV Built new       -
              13/10/1972 NGY To  GJF   145.VA -
 GJF       145.VA - circa 1979 -  To  VHGY   145.VA -
*VHGY      145.VA - circa 1988 -  To  VHGF   145.VA (v)
 VHGF      145.VA - 21/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       146.VA - 22/ 4/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   146.VA -
 GJF       146.VA - circa 1979 BAW To  VHGY   146.VA 9/8/??
*VHGY      146.VA - circa 1988 -  To  VHGF   146.VA (v)
 VHGF      146.VA - 20/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       147.VA - 29/ 4/1969 SWV Built new       Npt: 28/4.
              21/10/1972 NGY To  GJF   147.VA -
 GJF       147.VA - 28/ 7/1979 BAW To  VHGY   147.VA -
*VHGY      147.VA -  8/ 2/1988 BOW To  VHGF   147.VA -
 VHGF      147.VA - 30/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, lid repairs

 GJX       148.VA - 29/ 4/1969 SWV Built new       Npt: 28/4.
               /10/1972 NGY To  GJF   148.VA -
 GJF       148.VA - 14/ 4/1979 BAW To  VHGY   148.VA -
*VHGY      148.VA - circa 1988 -  To  VHGF   148.VA (v)
 VHGF      148.VA -  7/ 8/1989 BOW Out of Workshops   Lift, (Tarp repairs?), paint

 GJX       149.VA -  1/ 5/1969 SWV Built new       Npt: 2/5.
              29/ 9/1972 NGY To  GJF   149.VA -
 GJF       149.VA - circa 1979 -  To  VHGY   149.VA -
*VHGY      149.VA - circa 1988 -  To  VHGF   149.VA (v)
 VHGF      149.VA - 17/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       150.VA -  1/ 5/1969 SWV Built new       Npt: 2/5.
              28/ 9/1972 NGY To  GJF   150.VA -
 GJF       150.VA - 12/10/1979 BAW To  VHGY   150.VA -
*VHGY      150.VA -  7/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       151.VA -  8/ 5/1969 SWV Built new       -
              21/ 9/1972 NGY To  GJF   151.VA -
 GJF       151.VA - circa 1979 -  To  VHGY   151.VA -
*                        ---------------

 GJX       152.VA -  8/ 5/1969 SWV Built new       -
               9/10/1972 NGY To  GJF   152.VA -
 GJF       152.VA - circa 1979 -  To  VHGY   152.VA -
*                        ---------------

 GJX       153.VA - 12/ 5/1969 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF   153.VA -
 GJF       153.VA - circa 1979 -  To  VHGY   153.VA -
*VHGY      153.VA - circa 1988 -  To  VHGF   153.VA (v)
 VHGF      153.VA -  9/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift and spray

 GJX       154.VA - 12/ 5/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   154.VA -
 GJF       154.VA - circa 1979 -  To  VHGY   154.VA -
*VHGY      154.VA - circa 1988 -  To  VHGF   154.VA (v)
 VHGF      154.VA - 30/10/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJX       155.VA - 21/ 5/1969 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   155.VA -
 GJF       155.VA - 30/ 6/1979 BAW To  VHGY   155.VA -
*                        ---------------

 GJX       156.VA - 21/ 5/1969 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF   156.VA -
 GJF       156.VA -  1/ 2/1980 BAW To  VHGY   156.VA -
*VHGY      156.VA - circa 1987 -  To  VHGF   156.VA -
 VHGF      156.VA - 12/ 3/1992 BOW Out of Workshops   Body repairs

 GJX       157.VA - 29/ 5/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   157.VA -
 GJF       157.VA - 19/ 5/1979 BAW To  VHGY   157.VA -
*VHGY      157.VA - circa 1988 -  To  VHGF   157.VA (v)
 VHGF      157.VA - 10/ 4/1990 BOW Out of Workshops   Lid and door slide repairs
              13/ 3/1992 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJX       158.VA - 29/ 5/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   158.VA -
 GJF       158.VA - 27/ 1/1983 NMW To  VHGY   158.VA -
*VHGY      158.VA - circa 1988 -  To  VHGF   158.VA (v)
 VHGF      158.VA - 13/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJX       159.VA -  2/ 6/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   159.VA -
 GJF       159.VA - circa 1979 -  To  VHGY   159.VA -
*                        ---------------

 GJX       160.VA -  5/ 6/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   160.VA -
 GJF       160.VA -  8/ 9/1979 BAW To  VHGY   160.VA -
*VHGY      160.VA - circa 1988 -  To  VHGF   160.VA (v)
 VHGF      160.VA - 25/ 1/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       161.VA -  5/ 6/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   161.VA -
 GJF       161.VA - 14/ 9/1979 BAW To  VHGY   161.VA -
*VHGY      161.VA - circa 1988 -  To  VHGF   161.VA (v)
 VHGF      161.VA - 15/ 8/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint

 GJX       162.VA -  5/ 6/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 BAW To  GJF   162.VA -
 GJF       162.VA - 14/ 5/1979 BOW To  VHGY   162.VA -
*VHGY      162.VA - circa 1988 -  To  VHGF   162.VA (v)
 VHGF      162.VA - 26/ 3/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint

 GJX       163.VA -  9/ 6/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   163.VA -
 GJF       163.VA -  5/10/1979 BAW To  VHGY   163.VA -
*                        ---------------

 GJX       164.VA -  9/ 6/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   164.VA -
 GJF       164.VA - circa 1979 -  To  VHGY   164.VA -
*VHGY      164.VA - 11/ 3/1988 BAW To  VHGF   164.VA -

 GJX       165.VA -  9/ 6/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   165.VA -
 GJF       165.VA - circa 1979 -  To  VHGY   165.VA -
*VHGY      165.VA - 17/ 6/1988 NMW To  VHGF   165.VA -

 GJX       166.VA - 13/ 6/1969 SWV Built new       Npt: 13/6.
               /10/1972 NGY To  GJF   166.VA -
 GJF       166.VA -  7/ 4/1979 BAW To  VHGY   166.VA -
*VHGY      166.VA - circa 1988 -  To  VHGF   166.VA (v)
 VHGF      166.VA -  1/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lid repairs

 GJX       167.VA - 13/ 6/1969 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   167.VA -
 GJF       167.VA - 23/11/1979 BAW To  VHGY   167.VA -
*VHGY      167.VA - circa 1988 -  To  VHGF   167.VA (v)
 VHGF      167.VA - 13/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lid repairs

 GJX       168.VA - 13/ 6/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   168.VA -
 GJF       168.VA - circa 1979 -  To  VHGY   168.VA -
*VHGY      168.VA - circa 1988 -  To  VHGF   168.VA (v)
 VHGF      168.VA - 29/ 7/1991 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lid repairs

 GJX       169.VA - 27/ 7/1969 SWV Built new       Npt: 21/7.
               / 9/1972 NGY To  GJF   169.VA -
 GJF       169.VA - 16/11/1979 BAW To  VHGY   169.VA -
*VHGY      169.VA - 30/ 5/1988 BOW To  VHGF   169.VA -
 VHGF      169.VA - 22/ 8/1989 BAW Out of Workshops   Brake repairs

 GJX       170.VA - 27/ 7/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   170.VA -
 GJF       170.VA - 23/11/1979 BAW To  VHGY   170.VA -
*VHGY      170.VA - circa 1988 -  To  VHGF   170.VA (v)
 VHGF      170.VA - 21/12/1989 BOW Out of Workshops   Body/lid repairs
               6/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       171.VA - 27/ 7/1969 SWV Built new       Npt: 21/7.
               /10/1972 NGY To  GJF   171.VA -
 GJF       171.VA - 26/10/1979 BAW To  VHGY   171.VA -
*VHGY      171.VA - circa 1988 -  To  VHGF   171.VA (v)
 VHGF      171.VA - 19/ 8/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       172.VA - 27/ 7/1969 SWV Built new       Npt: 21/7.
               / 9/1972 NGY To  GJF   172.VA -
 GJF       172.VA - circa 1979 -  To  VHGY   172.VA -
*VHGY      172.VA - circa 1988 -  To  VHGF   172.VA (v)
 VHGF      172.VA -  3/ 7/1992 BOW Out of Workshops   Lift

 GJX       173.VA - 28/ 7/1969 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   173.VA -
 GJF       173.VA - 19/ 5/1979 BAW To  VHGY   173.VA -
*                        ---------------

 GJX       174.VA - 21/ 7/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   174.VA -
 GJF       174.VA -  2/ 6/1979 NMW To  VHGY   174.VA -
*VHGY      174.VA - circa 1988 -  To  VHGF   174.VA (v)
 VHGF      174.VA - 22/ 8/1991 BOW Out of Workshops   Lift, paint

 GJX       175.VA - 21/ 7/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   175.VA -
 GJF       175.VA -  8/ 6/1979 BAW To  VHGY   175.VA -
*VHGY      175.VA - circa 1988 -  To  VHGF   175.VA (v)
 VHGF      175.VA -  7/ 8/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJX       176.VA - 21/ 7/1969 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   176.VA -
 GJF       176.VA - 14/ 7/1979 BAW To  VHGY   176.VA -
*VHGY      176.VA - circa 1988 -  To  VHGF   176.VA (v)
 VHGF      176.VA -  3/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift and paint
              18/ 3/1991 BOW Out of Workshops   Bin doors, coupler, PV exam

 GJX       177.VA - 10/ 7/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   177.VA -
 GJF       177.VA - circa 1979 -  To  VHGY   177.VA -
*                        ---------------

 GJX       178.VA - 10/ 7/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   178.VA -
 GJF       178.VA - 16/11/1979 BAW To  VHGY   178.VA -
*                        ---------------

 GJX       179.VA - 15/ 7/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   179.VA -
 GJF       179.VA -  9/11/1979 BAW To  VHGY   179.VA -
*VHGY      179.VA - circa 1988 -  To  VHGF   179.VA (v)
 VHGF      179.VA -  6/ 2/1991 BOW Out of Workshops   Lift and lids

 GJX       180.VA - 15/ 7/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   180.VA -
 GJF       180.VA -  1/ 9/1979 BAW To  VHGY   180.VA -
*VHGY      180.VA - circa 1988 -  To  VHGF   180.VA (v)
 VHGF      180.VA - 11/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       181.VA - 24/ 7/1969 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   181.VA -
 GJF       181.VA -  5/ 5/1979 BAW To  VHGY   181.VA -
*VHGY      181.VA -  9/ 5/1979 NGY Photograph      #1280.38
              circa 1988 -  To  VHGF   181.VA [v]
 VHGF      181.VA - 12/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       182.VA - 22/ 7/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   182.VA -
 GJF       182.VA - circa 1979 -  To  VHGY   182.VA -
*                        ---------------

 GJX       183.VA - 23/ 7/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 BAW To  GJF   183.VA -
 GJF       183.VA - circa 1979 -  To  VHGY   183.VA -
*                        ---------------

 GJX       184.VA - 22/ 7/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   184.VA -
 GJF       184.VA - 19/10/1979 BAW To  VHGY   184.VA -
*VHGY      184.VA - circa 1988 -  To  VHGF   184.VA (v)
 VHGF      184.VA -  6/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift, spray, body repairs

 GJX       185.VA - 23/ 7/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   185.VA -
 GJF       185.VA - circa 1979 BAW To  VHGY   185.VA 17/9/??
*VHGY      185.VA - circa 1988 -  To  VHGF   185.VA (v)
 VHGF      185.VA -  3/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       186.VA - 30/ 7/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   186.VA -
 GJF       186.VA - 19/10/1979 BAW To  VHGY   186.VA -
*                        ---------------

 GJX       187.VA - 11/ 8/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   187.VA -
 GJF       187.VA -  1/12/1979 BAW To  VHGY   187.VA -
*VHGY      187.VA - circa 1988 -  To  VHGF   187.VA (v)
 VHGF      187.VA - 18/ 7/1989 BAW Out of Workshops   Lift

 GJX       188.VA - 31/ 7/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   188.VA -
 GJF       188.VA - 16/11/1979 BAW To  VHGY   188.VA -
*VHGY      188.VA - circa 1988 -  To  VHGF   188.VA (v)
 VHGF      188.VA - 30/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       189.VA -  8/ 8/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   189.VA -
 GJF       189.VA - circa 1979 -  To  VHGY   189.VA -
*VHGY      189.VA - circa 1988 -  To  VHGF   189.VA (v)
 VHGF      189.VA -  4/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       190.VA -  8/ 8/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   190.VA -
 GJF       190.VA - 16/11/1979 BAW To  VHGY   190.VA -
*VHGY      190.VA - circa 1988 -  To  VHGF   190.VA (v)
 VHGF      190.VA -  5/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint doors

 GJX       191.VA -  8/ 8/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   191.VA -
 GJF       191.VA - 14/ 7/1979 BAW To  VHGY   191.VA -
*                        ---------------

 GJX       192.VA - 12/ 8/1969 SWV Built new       Npt: 14/8.
               / 9/1972 NGY To  GJF   192.VA -
 GJF       192.VA - circa 1979 -  To  VHGY   192.VA -
*VHGY      192.VA - 18/12/1987 BAW To  VHGF   192.VA -

 GJX       193.VA - 14/ 8/1969 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   193.VA -
 GJF       193.VA - 22/ 9/1979 BAW To  VHGY   193.VA -
*VHGY      193.VA - circa 1988 -  To  VHGF   193.VA (v)
 VHGF      193.VA - 14/ 6/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       194.VA - 14/ 8/1969 SWV Built new       -
               /12/1972 NGY To  GJF   194.VA -
 GJF       194.VA - 23/ 6/1979 BAW To  VHGY   194.VA -
*VHGY      194.VA - circa 1988 -  To  VHGF   194.VA (v)
 VHGF      194.VA - 29/ 8/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint
              29/ 7/1991 BOW Out of Workshops   Bogie lift, discharge door. roof and lid repairs

 GJX       195.VA -  4/ 9/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   195.VA -
 GJF       195.VA - 30/ 6/1979 BAW To  VHGY   195.VA -
*                        ---------------

 GJX       196.VA -  4/ 9/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   196.VA -
 GJF       196.VA -  1/ 6/1979 BOW To  VHGY   196.VA -
*VHGY      196.VA - circa 1988 -  To  VHGF   196.VA (v)
 VHGF      196.VA - 30/ 4/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
              21/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Bogie repairs a/c off road

 GJX       197.VA -  4/ 9/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   197.VA -
 GJF       197.VA - 25/ 5/1979 BOW To  VHGY   197.VA -
*VHGY      197.VA - circa 1988 -  To  VHGF   197.VA (v)
 VHGF      197.VA - 22/ 6/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJX       198.VA -  5/ 9/1969 SWV Built new       -
               /10/1972 NGY To  GJF   198.VA -
 GJF       198.VA -  / /1979 -  Photograph      #1221
               / /1979 -  Photograph      #1299: No 'F' in corner
              28/ 9/1979 BAW To  VHGY   198.VA -
*VHGY      198.VA - circa 1988 -  To  VHGF   198.VA (v)
 VHGF      198.VA - 27/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift and spray

 GJX       199.VA - 11/ 9/1969 SWV Built new       -
               / 9/1972 NGY To  GJF   199.VA -
 GJF       199.VA - circa 1979 -  To  VHGY   199.VA -
*                        ---------------

 GJX       200.VA - 11/ 9/1969 SWV Built new       -
               /11/1972 NGY To  GJF   200.VA -
 GJF       200.VA - circa 1979 -  To  VHGY   200.VA -
*VHGY      200.VA - circa 1988 -  To  VHGF   200.VA (v)
 VHGF      200.VA -  9/10/1990 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       201.VA - 24/ 1/1972 NWS Built new       -
              14/11/1980 BAW To  VHGY   201.VA -
*                        ---------------

 GJF       202.VA -  2/ 2/1972 NWS Built new       -
              16/ 5/1979 BOW To  VHGY   202.VA -
*VHGY      202.VA - circa 1987 -  To  VHGF   202.VA -
 VHGF      202.VA - 11/ 8/1992 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       203.VA - 21/ 2/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   203.VA -
*VHGY      203.VA - 11/ 3/1988 NMW To  VHGF   203.VA -
 VHGF      203.VA - 17/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       204.VA - 29/ 2/1972 NWS Built new       -
               9/ 5/1979 NGY Photograph      #1280.37
              circa 1979 -  To  VHGY   204.VA -
*                        ---------------

 GJF       205.VA - 29/ 2/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   205.VA -
*VHGY      205.VA - circa 1988 -  To  VHGF   205.VA (v)
 VHGF      205.VA - 30/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       206.VA -  2/ 3/1972 NWS Built new       -
               / /1978 -  Photograph      #967, #978
              circa 1979 -  To  VHGY   206.VA -
*VHGY      206.VA - 11/ 3/1988 NMW To  VHGF   206.VA -

 GJF       207.VA -  3/ 3/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   207.VA -
*VHGY      207.VA - circa 1988 -  To  VHGF   207.VA (v)
 VHGF      207.VA - 23/ 9/1991 BOW Out of Workshops   Lift

 GJF       208.VA -  8/ 3/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   208.VA -
*VHGY      208.VA - circa 1988 -  To  VHGF   208.VA (v)
 VHGF      208.VA - 23/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       209.VA - 10/ 3/1972 NWS Built new       -
              29/ 4/1983 NMW To  VHGY   209.VA -
*VHGY      209.VA - circa 1988 -  To  VHGF   209.VA (v)
 VHGF      209.VA - 29/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       210.VA - 14/ 3/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   210.VA -
*                        ---------------

 GJF       211.VA - 16/ 3/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   211.VA -
*VHGY      211.VA - circa 1988 -  To  VHGF   211.VA (v)
 VHGF      211.VA -  4/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       212.VA - 20/ 3/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   212.VA -
*VHGY      212.VA - circa 1988 -  To  VHGF   212.VA (v)
 VHGF      212.VA - 27/ 8/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       213.VA - 21/ 3/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   213.VA -
*VHGY      213.VA - circa 1988 -  To  VHGF   213.VA (v)
 VHGF      213.VA - 11/ 4/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       214.VA - 21/ 3/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   214.VA -
*VHGY      214.VA - circa 1988 -  To  VHGF   214.VA (v)
 VHGF      214.VA - 23/ 3/1992 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       215.VA - 23/ 3/1972 NWS Built new       -
              14/11/1979 BOW To  VHGY   215.VA -
*VHGY      215.VA - circa 1988 -  To  VHGF   215.VA (v)
 VHGF      215.VA - 17/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift a/c thin flanges, paint, lids

 GJF       216.VA - 27/ 3/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   216.VA -
*VHGY      216.VA - circa 1988 -  To  VHGF   216.VA (v)
 VHGF      216.VA - 18/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       217.VA - 27/ 3/1972 NWS Built new       -
               / /1975 -  Photograph      #406, #339
              circa 1979 -  To  VHGY   217.VA -
*                        ---------------

 GJF       218.VA - 13/ 4/1972 NWS Built new       -
              15/12/1979 BAW To  VHGY   218.VA -
*VHGY      218.VA - circa 1988 -  To  VHGF   218.VA (v)
 VHGF      218.VA - 27/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       219.VA - 10/ 4/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   219.VA -
*                        ---------------

 GJF       220.VA -  1/ 4/1972 NWS Built new       Npt: 11/4.
               7/12/1982 BOW To  VHGY   220.VA -
*VHGY      220.VA - circa 1988 -  To  VHGF   220.VA (v)
 VHGF      220.VA - 10/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       221.VA - 12/ 4/1972 NWS Built new       Npt: 13/4.
              31/ 3/1979 BAW To  VHGY   221.VA -
*VHGY      221.VA -  1/ 8/1989 BAW Into Workshops    Lift
               3/11/1989 BAW To  VHGF   221.VA -

 GJF       222.VA - 17/ 4/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   222.VA -
*VHGY      222.VA - circa 1988 -  To  VHGF   222.VA (v)
 VHGF      222.VA - 23/11/1989 BOW Out of Workshops   Lids, body
               6/ 2/1990 BOW Out of Workshops   Lid repairs
               9/ 3/1990 BOW Out of Workshops   Repair door slides, coupler, handbrake quadrant
              27/ 3/1990 BOW Out of Workshops   Lift a/c truss bar, paint

 GJF       223.VA - 17/ 4/1972 NWS Built new       -
              12/10/1979 BAW To  VHGY   223.VA -
*VHGY      223.VA - circa 1988 -  To  VHGF   223.VA (v)
 VHGF      223.VA - 31/10/1991 BOW Out of Workshops   Bogie lift, repair lids

 GJF       224.VA - 18/ 4/1972 NWS Built new       -
              22/ 8/1980 BAW To  VHGY   224.VA -
*                        ---------------

 GJF       225.VA - 18/ 4/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   225.VA -
*VHGY      225.VA - circa 1988 -  To  VHGF   225.VA (v)
 VHGF      225.VA - 26/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       226.VA - 19/ 4/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   226.VA -
*VHGY      226.VA - circa 1988 -  To  VHGF   226.VA (v)
 VHGF      226.VA - 15/12/1989 BOW Out of Workshops   Lids, body repairs

 GJF       227.VA - 19/ 4/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   227.VA -
*VHGY      227.VA - circa 1988 -  To  VHGF   227.VA (v)
 VHGF      227.VA - 18/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       228.VA - 26/ 4/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   228.VA -
*                        ---------------

 GJF       229.VA - 26/ 4/1972 NWS Built new       -
              19/ 5/1979 BAW To  VHGY   229.VA -
*VHGY      229.VA - 12/ 2/1988 BAW To  VHGF   229.VA -

 GJF       230.VA - 27/ 4/1972 NWS Built new       -
               7/ 4/1979 BAW To  VHGY   230.VA -
*                        ---------------

 GJF       231.VA - 27/ 4/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   231.VA -
*VHGY      231.VA - circa 1988 -  To  VHGF   231.VA (v)
 VHGF      231.VA -  5/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       232.VA -  2/ 5/1972 NWS Built new       Npt: 3/5.
               9/11/1979 BAW To  VHGY   232.VA -
*                        ---------------

 GJF       233.VA -  2/ 5/1972 NWS Built new       Npt: 3/5.
              27/ 2/1985 BAW To  VHGY   233.VA -
*VHGY      233.VA - circa 1988 -  To  VHGF   233.VA (v)
 VHGF      233.VA - 20/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
               6/ 9/1991 BOW Out of Workshops   Filler lid repairs

 GJF       234.VA -  5/ 5/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   234.VA -
*VHGY      234.VA - circa 1988 -  To  VHGF   234.VA (v)
 VHGF      234.VA - 31/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       235.VA -  5/ 5/1972 NWS Built new       -
              30/ 5/1979 BAW To  VHGY   235.VA -
*VHGY      235.VA - 17/ 8/1980 NGY Photo (partial view) #1623.22

 GJF       236.VA -  9/ 5/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   236.VA -
*VHGY      236.VA - 24/ 9/1990 BOW Into Workshops    Lift, lid and door repairs
               5/10/1990 BOW To  VHGF   236.VA -

 GJF       237.VA -  9/ 5/1972 NWS Built new       -
              27/ 3/1981 BAW To  VHGY   237.VA -
*VHGY      237.VA - circa 1988 -  To  VHGF   237.VA (v)
 VHGF      237.VA - 11/ 7/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       238.VA - 10/ 5/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   238.VA -
*VHGY      238.VA - circa 1988 -  To  VHGF   238.VA (v)
 VHGF      238.VA - 13/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       239.VA - 10/ 5/1972 NWS Built new       -
               4/ 8/1979 BAW To  VHGY   239.VA -
*                        ---------------

 GJF       240.VA - 12/ 5/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   240.VA -
*VHGY      240.VA - circa 1988 -  To  VHGF   240.VA (v)
 VHGF      240.VA - 17/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       241.VA - 12/ 5/1972 NWS Built new       -
              18/ 7/1980 BAW To  VHGY   241.VA -
*VHGY      241.VA - circa 1988 -  To  VHGF   241.VA (v)
 VHGF      241.VA -  6/ 7/1992 BOW Out of Workshops   Lift

 GJF       242.VA - 16/ 5/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   242.VA -
*VHGY      242.VA - circa 1988 -  To  VHGF   242.VA (v)
 VHGF      242.VA - 16/ 9/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       243.VA - 17/ 5/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   243.VA -
*VHGY      243.VA - circa 1988 -  To  VHGF   243.VA (v)
 VHGF      243.VA - 15/ 3/1990 BOW Out of Workshops   Lift and paint; thin flanges

 GJF       244.VA - 18/ 5/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   244.VA -
*VHGY      244.VA - circa 1988 -  To  VHGF   244.VA (v)
 VHGF      244.VA - 21/ 8/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       245.VA - 18/ 5/1972 NWS Built new       -
              25/ 8/1979 BAW To  VHGY   245.VA -
*VHGY      245.VA - circa 1988 -  To  VHGF   245.VA (v)
 VHGF      245.VA -  6/ 2/1991 BOW Out of Workshops   Lift and lids

 GJF       246.VA - 22/ 5/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   246.VA -
*VHGY      246.VA - 11/ 3/1988 BAW To  VHGF   246.VA -

 GJF       247.VA - 22/ 5/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   247.VA -
*                        ---------------

 GJF       248.VA - 24/ 5/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   248.VA -
*VHGY      248.VA - circa 1988 -  To  VHGF   248.VA (v)
 VHGF      248.VA -  7/ 6/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       249.VA - 24/ 5/1972 NWS Built new       -
              14/11/1980 BAW To  VHGY   249.VA -
*VHGY      249.VA - circa 1988 -  To  VHGF   249.VA (v)
 VHGF      249.VA - 26/ 8/1992 BOW Out of Workshops   Lift, lids, handbrake

 GJF       250.VA - 26/ 5/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   250.VA -
*VHGY      250.VA - circa 1988 -  To  VHGF   250.VA (v)
 VHGF      250.VA - 14/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       251.VA - 29/ 5/1972 NWS Built new       -
              22/ 5/1981 BAW To  VHGY   251.VA -
*VHGY      251.VA - circa 1988 -  To  VHGF   251.VA (v)
 VHGF      251.VA - 20/ 6/1990 BOW Out of Workshops   Lift, lids, paint

 GJF       252.VA - 30/ 5/1972 NWS Built new       -
              28/ 3/1980 BAW To  VHGY   252.VA -
*VHGY      252.VA - circa 1988 -  To  VHGF   252.VA (v)
 VHGF      252.VA -  6/11/1991 BOW Out of Workshops   Lid and door repairs

 GJF       253.VA - 30/ 5/1972 NWS Built new       -
              21/ 8/1981 BAW To  VHGY   253.VA -
*VHGY      253.VA -  8/ 2/1988 BAW To  VHGF   253.VA -

 GJF       254.VA -  2/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   254.VA -
*VHGY      254.VA - circa 1988 -  To  VHGF   254.VA (v)
 VHGF      254.VA -  6/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       255.VA -  2/ 6/1972 NWS Built new       -
               7/12/1982 BOW To  VHGY   255.VA -
*VHGY      255.VA - circa 1988 -  To  VHGF   255.VA (v)
 VHGF      255.VA -  4/ 6/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       256.VA -  5/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   256.VA -
*VHGY      256.VA - circa 1988 -  To  VHGF   256.VA (v)
 VHGF      256.VA - 24/ 7/1992 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       257.VA -  5/ 6/1972 NWS Built new       -
               1/12/1979 BAW To  VHGY   257.VA -
*VHGY      257.VA - circa 1988 -  To  VHGF   257.VA (v)
 VHGF      257.VA -  1/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       258.VA -  6/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   258.VA -
*VHGY      258.VA - 11/ 5/1988 BOW To  VHGF   258.VA -

 GJF       259.VA -  6/ 6/1972 NWS Built new       -
              25/ 7/1979 BOW To  VHGY   259.VA -
*VHGY      259.VA - circa 1988 -  To  VHGF   259.VA (v)
 VHGF      259.VA -  5/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       260.VA -  7/ 6/1972 NWS Built new       Npt: 13/6.
              circa 1979 -  To  VHGY   260.VA -
*                        ---------------

 GJF       261.VA -  7/ 6/1972 NWS Built new       Npt: 13/6.
              circa 1979 -  To  VHGY   261.VA -
*                        ---------------

 GJF       262.VA - 14/ 6/1972 NWS Built new       -
               1/ 8/1980 BAW To  VHGY   262.VA -
*VHGY      262.VA - circa 1988 -  To  VHGF   262.VA (v)
 VHGF      262.VA - 23/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       263.VA - 14/ 6/1972 NWS Built new       -
              21/11/1980 BAW To  VHGY   263.VA -
*VHGY      263.VA - circa 1988 -  To  VHGF   263.VA (v)
 VHGF      263.VA - 27/ 6/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       264.VA - 15/ 6/1972 NWS Built new       -
              12/10/1979 BAW To  VHGY   264.VA -
*VHGY      264.VA - circa 1988 -  To  VHGF   264.VA (v)
 VHGF      264.VA - 13/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, body repairs, lids, truss bars
               9/10/1990 BOW Out of Workshops   Lift a/c trussbar, lids and discharge doors
               2/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift and spray

 GJF       265.VA - 22/ 6/1972 NWS Built new       -
              15/ 9/1979 BAW To  VHGY   265.VA -
*VHGY      265.VA - circa 1988 -  To  VHGF   265.VA (v)
 VHGF      265.VA -  2/ 9/1992 BOW Out of Workshops   Lift, body repairs and paint

 GJF       266.VA - 22/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   266.VA -
*VHGY      266.VA - 12/ 4/1988 BOW To  VHGF   266.VA -

 GJF       267.VA - 21/ 6/1972 NWS Built new       -
              25/ 1/1980 BAW To  VHGY   267.VA -
*VHGY      267.VA - circa 1988 -  To  VHGF   267.VA (v)
 VHGF      267.VA - 28/ 8/1992 BOW Out of Workshops   Lift

 GJF       268.VA - 23/ 6/1972 NWS Built new       -
              12/ 9/1980 BAW To  VHGY   268.VA -
*VHGY      268.VA -  9/11/1980 NGY Photograph      #1648.2,3
              circa 1988 -  To  VHGF   268.VA [v]
 VHGF      268.VA -  4/ 9/1992 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       269.VA - 23/ 6/1972 NWS Built new       -
               / /1978 -  Photograph      #952
               9/ 5/1979 NGY Photograph      #1280.32
              10/ 7/1981 BAW To  VHGY   269.VA -
*                        ---------------

 GJF       270.VA - 23/ 6/1972 NWS Built new       -
              26/ 1/1982 BOW To  VHGY   270.VA -
*VHGY      270.VA - circa 1988 -  To  VHGF   270.VA (v)
 VHGF      270.VA -  8/11/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       271.VA - 27/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   271.VA -
*VHGY      271.VA - circa 1988 -  To  VHGF   271.VA (v)
 VHGF      271.VA -  4/ 8/1992 BOW Out of Workshops   Lift

 GJF       272.VA - 27/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   272.VA -
*                        ---------------

 GJF       273.VA - 28/ 6/1972 NWS Built new       -
               8/10/1980 BOW To  VHGY   273.VA -
*VHGY      273.VA - circa 1988 -  To  VHGF   273.VA (v)
 VHGF      273.VA - 17/10/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       274.VA - 28/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   274.VA -
*VHGY      274.VA - 23/12/1987 BOW To  VHGF   274.VA -
 VHGF      274.VA - 25/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Discharge door repairs and hopper body damage
              27/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lid and discharge door repairs

 GJF       275.VA - 29/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   275.VA -
*VHGY      275.VA - circa 1988 -  To  VHGF   275.VA (v)
 VHGF      275.VA - 11/ 9/1992 BOW Out of Workshops   Lift, paint, body repairs

 GJF       276.VA - 29/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   276.VA -
*VHGY      276.VA - 18/ 3/1988 BAW To  VHGF   276.VA -
 VHGF      276.VA - 27/ 9/1991 BOW Out of Workshops   Fit rubber, door and lid repairs

 GJF       277.VA - 30/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   277.VA -
*VHGY      277.VA - circa 1988 -  To  VHGF   277.VA (v)
 VHGF      277.VA - 20/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       278.VA - 30/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   278.VA -
*                        ---------------

 GJF       279.VA - 30/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   279.VA -
*                        ---------------

 GJF       280.VA - 30/ 6/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   280.VA -
*VHGY      280.VA - circa 1988 -  To  VHGF   280.VA (v)
 VHGF      280.VA - 24/ 8/1992 BOW Out of Workshops   Lift

 GJF       281.VA -  5/ 7/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   281.VA -
*VHGY      281.VA - 15/12/1987 BAW To  VHGF   281.VA -

 GJF       282.VA -  5/ 7/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   282.VA -
*                        ---------------

 GJF       283.VA -  7/ 7/1972 NWS Built new       -
              25/ 5/1979 BOW To  VHGY   283.VA -
*                        ---------------

 GJF       284.VA -  7/ 7/1972 NWS Built new       -
              11/ 8/1980 BOW To  VHGY   284.VA -
*VHGY      284.VA -  5/ 5/1988 BAW To  VHGF   284.VA -

 GJF       285.VA - 11/ 7/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   285.VA -
*VHGY      285.VA - 23/12/1987 BOW To  VHGF   285.VA -

 GJF       286.VA - 11/ 7/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   286.VA -
*VHGY      286.VA -  7/ 3/1988 BOW To  VHGF   286.VA -

 GJF       287.VA - 14/ 7/1972 NWS Built new       -
               9/ 5/1979 NGY Photograph      #1280.39
               9/ 5/1980 BOW To  VHGY   287.VA -
*VHGY      287.VA - circa 1988 -  To  VHGF   287.VA (v)
 VHGF      287.VA - 31/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
               4/ 9/1991 BOW Out of Workshops   Bin and lid repairs

 GJF       288.VA - 14/ 7/1972 NWS Built new       -
               5/ 5/1979 BAW To  VHGY   288.VA -
*                        ---------------

 GJF       289.VA - 18/ 7/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   289.VA -
*                        ---------------

 GJF       290.VA - 19/ 7/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   290.VA -
*                        ---------------

 GJF       291.VA - 20/ 7/1972 NWS Built new       -
              12/10/1979 BAW To  VHGY   291.VA -
*                        ---------------

 GJF       292.VA - 21/ 7/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   292.VA -
*VHGY      292.VA - 14/ 4/1988 BOW To  VHGF   292.VA -

 GJF       293.VA - 21/ 7/1972 NWS Built new       -
              31/ 3/1979 BAW To  VHGY   293.VA -
*VHGY      293.VA - 10/12/1987 BAW To  VHGF   293.VA -

 GJF       294.VA - 24/ 7/1972 NWS Built new       -
              25/ 9/1980 BOW To  VHGY   294.VA -
*VHGY      294.VA - circa 1988 -  To  VHGF   294.VA (v)
 VHGF      294.VA - 26/ 5/1992 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       295.VA - 25/ 7/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   295.VA -
*VHGY      295.VA - circa 1988 -  To  VHGF   295.VA (v)
 VHGF      295.VA -  6/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       296.VA - 26/ 7/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   296.VA -
*VHGY      296.VA - circa 1988 -  To  VHGF   296.VA (v)
 VHGF      296.VA - 12/ 7/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint
              29/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift, paint

 GJF       297.VA - 27/ 7/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   297.VA -
*                        ---------------

 GJF       298.VA - 28/ 7/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   298.VA -
*VHGY      298.VA - circa 1988 -  To  VHGF   298.VA (v)
 VHGF      298.VA - 14/ 6/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       299.VA - 31/ 7/1972 NWS Built new       -
               5/10/1979 BOW To  VHGY   299.VA -
*VHGY      299.VA - circa 1988 -  To  VHGF   299.VA (v)
 VHGF      299.VA -  9/10/1990 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       300.VA -  1/ 8/1972 NWS Built new       -
               1/12/1979 BAW To  VHGY   300.VA -
*VHGY      300.VA - circa 1988 -  To  VHGF   300.VA (v)
 VHGF      300.VA -  6/ 7/1992 BOW Out of Workshops   Lift

 GJF       301.VA -  1/ 8/1972 NWS Built new       Npt: 2/8.
              circa 1979 -  To  VHGY   301.VA -
*VHGY      301.VA - circa 1988 -  To  VHGF   301.VA (v)
 VHGF      301.VA - 17/ 9/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       302.VA -  3/ 8/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   302.VA -
*                        ---------------

 GJF       303.VA -  7/ 8/1972 NWS Built new       -
              31/ 3/1979 BAW To  VHGY   303.VA -
*VHGY      303.VA -  9/ 5/1979 NGY Photograph      #1280.34
              12/ 7/1988 BOW To  VHGF   303.VA -
 VHGF      303.VA -  3/10/1990 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       304.VA -  7/ 8/1972 NWS Built new       Npt: 8/8.
              circa 1979 -  To  VHGY   304.VA -
*VHGY      304.VA -  7/12/1987 BAW To  VHGF   304.VA -

 GJF       305.VA -  9/ 8/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   305.VA -
*                        ---------------

 GJF       306.VA - 10/ 8/1972 NWS Built new       -
               3/ 4/1981 BAW To  VHGY   306.VA -
*                        ---------------

 GJF       307.VA - 11/ 8/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   307.VA -
*                        ---------------

 GJF       308.VA - 14/ 8/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   308.VA -
*VHGY      308.VA -  7/ 3/1988 BOW To  VHGF   308.VA -

 GJF       309.VA - 16/ 8/1972 NWS Built new       -
              15/12/1982 BOW To  VHGY   309.VA -
*VHGY      309.VA - circa 1988 -  To  VHGF   309.VA (v)
 VHGF      309.VA - 23/ 6/1992 BOW Out of Workshops   Lift

 GJF       310.VA - 17/ 8/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   310.VA -
*VHGY      310.VA - circa 1988 -  To  VHGF   310.VA (v)
 VHGF      310.VA -  9/ 3/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       311.VA - 18/ 8/1972 NWS Built new       -
              21/ 8/1981 BAW To  VHGY   311.VA -
*                        ---------------

 GJF       312.VA - 21/ 8/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   312.VA -
*VHGY      312.VA - circa 1988 -  To  VHGF   312.VA (v)
 VHGF      312.VA - 17/ 6/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       313.VA - 22/ 8/1972 NWS Built new       -
              22/ 5/1981 BAW To  VHGY   313.VA -
*                        ---------------

 GJF       314.VA - 24/ 8/1972 NWS Built new       -
               9/ 5/1979 NGY Photograph      #1280.26
              circa 1979 -  To  VHGY   314.VA -
*                        ---------------

 GJF       315.VA - 23/ 8/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   315.VA -
*VHGY      315.VA - circa 1988 -  To  VHGF   315.VA (v)
 VHGF      315.VA -  5/ 8/1992 BOW Out of Workshops   Lift

 GJF       316.VA - 25/ 8/1972 NWS Built new       -
              21/11/1980 BAW To  VHGY   316.VA -
*VHGY      316.VA - circa 1988 -  To  VHGF   316.VA (v)
 VHGF      316.VA - 18/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       317.VA - 28/ 8/1972 NWS Built new       -
               4/ 9/1981 BAW To  VHGY   317.VA -
*VHGY      317.VA - 15/ 7/1988 BOW To  VHGF   317.VA -

 GJF       318.VA - 29/ 8/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   318.VA -
*VHGY      318.VA - circa 1988 -  To  VHGF   318.VA (v)
 VHGF      318.VA - 11/ 4/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       319.VA - 30/ 8/1972 NWS Built new       -
               6/ 8/1982 NWS To  VHGY   319.VA -
*VHGY      319.VA - circa 1988 -  To  VHGF   319.VA (v)
 VHGF      319.VA - 18/10/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       320.VA - 31/ 8/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   320.VA -
*VHGY      320.VA - circa 1988 -  To  VHGF   320.VA (v)
 VHGF      320.VA - 12/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       321.VA -  1/ 9/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   321.VA -
*VHGY      321.VA - 19/ 5/1988 BAW To  VHGF   321.VA -

 GJF       322.VA -  4/ 9/1972 NWS Built new       -
               7/ 6/1983 NWS To  VHGY   322.VA -
*                        ---------------

 GJF       323.VA -  5/ 9/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   323.VA -
*VHGY      323.VA - circa 1988 -  To  VHGF   323.VA (v)
 VHGF      323.VA - 19/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       324.VA -  6/ 9/1972 NWS Built new       -
              24/ 5/1983 NMW To  VHGY   324.VA -
*VHGY      324.VA - circa 1988 -  To  VHGF   324.VA (v)
 VHGF      324.VA - 29/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       325.VA -  7/ 9/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   325.VA -
*                        ---------------

 GJF       326.VA -  8/ 9/1972 NWS Built new       -
               6/ 4/1982 BOW To  VHGY   326.VA -
*VHGY      326.VA - circa 1988 -  To  VHGF   326.VA (v)
 VHGF      326.VA -  3/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift a/c spring, body and lid repairs

 GJF       327.VA - 12/ 9/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   327.VA -
*                        ---------------

 GJF       328.VA - 13/ 9/1972 NWS Built new       -
               4/ 3/1982 BOW To  VHGY   328.VA -
*                        ---------------

 GJF       329.VA - 14/ 9/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   329.VA -
*VHGY      329.VA - circa 1988 -  To  VHGF   329.VA (v)
 VHGF      329.VA - 14/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift and spray

 GJF       330.VA - 15/ 9/1972 NWS Built new       -
              27/10/1980 BOW To  VHGY   330.VA -
*VHGY      330.VA - circa 1988 -  To  VHGF   330.VA (v)
 VHGF      330.VA - 13/ 6/1990 BOW Out of Workshops   Lift paint, lids
               6/ 2/1992 BOW Out of Workshops   Bogie lift, repair lids and paint

 GJF       331.VA - 18/ 9/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   331.VA -
*VHGY      331.VA - 24/ 6/1988 BOW To  VHGF   331.VA -
 VHGF      331.VA - 14/ 5/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint
               3/ 8/1992 BOW Out of Workshops   Body/handbrake repairs

 GJF       332.VA - 19/ 9/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   332.VA -
*                        ---------------

 GJF       333.VA - 20/ 9/1972 NWS Built new       -
              22/12/1979 BAW To  VHGY   333.VA -
*VHGY      333.VA - circa 1988 -  To  VHGF   333.VA (v)
 VHGF      333.VA -  5/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       334.VA - 21/ 9/1972 NWS Built new       -
               1/12/1979 BAW To  VHGY   334.VA -
*VHGY      334.VA - 21/ 3/1988 BAW To  VHGF   334.VA -

 GJF       335.VA - 22/ 9/1972 NWS Built new       -
              20/11/1979 BAW To  VHGY   335.VA -
*VHGY      335.VA - 27/ 5/1988 BOW To  VHGF   335.VA -
 VHGF      335.VA - 14/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       336.VA - 25/ 9/1972 NWS Built new       -
              13/ 7/1980 BOW To  VHGY   336.VA -
*                        ---------------

 GJF       337.VA - 26/ 9/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   337.VA -
*VHGY      337.VA - circa 1988 -  To  VHGF   337.VA (v)
 VHGF      337.VA -  7/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift a/c flanges, lids, paint

 GJF       338.VA - 27/ 9/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   338.VA -
*VHGY      338.VA - circa 1988 -  To  VHGF   338.VA (v)
 VHGF      338.VA - 29/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       339.VA - 29/ 9/1972 NWS Built new       -
               7/ 6/1983 NWS To  VHGY   339.VA -
*VHGY      339.VA - circa 1988 -  To  VHGF   339.VA (v)
 VHGF      339.VA - 28/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

 GJF       340.VA -  2/10/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   340.VA -
*VHGY      340.VA - circa 1988 -  To  VHGF   340.VA (v)
 VHGF      340.VA - 31/ 7/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       341.VA -  3/10/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   341.VA -
*VHGY      341.VA - circa 1988 -  To  VHGF   341.VA (v)
 VHGF      341.VA - 27/ 8/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       342.VA -  4/10/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   342.VA -
*VHGY      342.VA - 11/ 5/1988 BOW To  VHGF   342.VA -

 GJF       343.VA -  5/10/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   343.VA -
*                        ---------------

 GJF       344.VA -  6/10/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   344.VA -
*VHGY      344.VA - circa 1988 -  To  VHGF   344.VA (v)
 VHGF      344.VA -  6/ 4/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       345.VA -  9/10/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   345.VA -
*VHGY      345.VA - 10/ 6/1988 BAW To  VHGF   345.VA -

 GJF       346.VA - 10/10/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   346.VA -
*                        ---------------

 GJF       347.VA - 11/10/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   347.VA -
*VHGY      347.VA -  9/ 5/1988 BAW To  VHGF   347.VA -

 GJF       348.VA - 12/10/1972 NWS Built new       -
              23/10/1981 BAW To  VHGY   348.VA -
*VHGY      348.VA - circa 1988 -  To  VHGF   348.VA (v)
 VHGF      348.VA -  1/11/1991 BOW Out of Workshops   Lift, lid repairs

 GJF       349.VA - 13/10/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   349.VA -
*VHGY      349.VA - circa 1988 -  To  VHGF   349.VA (v)
 VHGF      349.VA -  1/11/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

 GJF       350.VA - 16/10/1972 NWS Built new       -
              circa 1979 -  To  VHGY   350.VA -
*VHGY      350.VA - circa 1988 -  To  VHGF   350.VA (v)
 VHGF      350.VA -  5/ 7/1991 BOW Out of Workshops   Discharge door, filler lids

*VHGY      351.VA -  3/ 7/1979 BAW Built new       Npt: 29/6.
               / /1980 -  Photograph      #1588, #1647.29
              circa 1988 -  To  VHGF   351.VA (v)
 VHGF      351.VA - 20/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      352.VA -  4/ 7/1979 BAW Built new       Npt: 29/6.

*VHGY      353.VA -  3/ 7/1979 BAW Built new       Npt: 29/6.
              circa 1988 -  To  VHGF   353.VA (v)
 VHGF      353.VA - 21/ 8/1989 BOW Out of Workshops   Lift

*VHGY      354.VA - 11/ 7/1979 BAW Built new       -
               / /1980 LAA Photograph      #1628.27: Derailed
               / /1982 -  Photograph      #1763.11: In service
              circa 1988 -  To  VHGF   354.VA (v)
 VHGF      354.VA - 18/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      355.VA - 10/ 8/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   355.VA (v)
 VHGF      355.VA - 11/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      356.VA - 16/ 8/1979 BAW Built new       -
              17/ 8/1980 NGY Photograph      #1623.32
              circa 1988 -  To  VHGF   356.VA [v]
 VHGF      356.VA - 24/ 1/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      357.VA -  4/ 7/1979 BAW Built new       Npt: 29/6.
              22/12/1987 BOW To  VHGF   357.VA -
 VHGF      357.VA - 28/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      358.VA -  9/ 7/1979 BAW Built new       Npt: 29/6.
              circa 1988 -  To  VHGF   358.VA (v)
 VHGF      358.VA - 18/ 9/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint

*VHGY      359.VA - 13/ 7/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   359.VA (v)
 VHGF      359.VA - 10/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint

*VHGY      360.VA -  9/ 7/1979 BAW Built new       Npt: 29/6.
              circa 1988 -  To  VHGF   360.VA (v)
 VHGF      360.VA - 13/12/1989 BOW Out of Workshops   Body reps., lids
              15/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift and spray

*VHGY      361.VA - 11/ 7/1979 BAW Built new       -

*VHGY      362.VA - 27/ 7/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   362.VA (v)
 VHGF      362.VA - 11/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      363.VA - 27/ 7/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   363.VA (v)
 VHGF      363.VA - 29/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      364.VA - 13/ 7/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   364.VA (v)
 VHGF      364.VA - 19/ 7/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

*VHGY      365.VA - 18/ 7/1979 BAW Built new       -
              19/ 5/1988 BAW To  VHGF   365.VA -

*VHGY      366.VA - 10/ 8/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   366.VA (v)
 VHGF      366.VA - 21/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      367.VA -  7/ 8/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   367.VA (v)
 VHGF      367.VA - 22/ 4/1991 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      368.VA - 23/ 7/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   368.VA (v)
 VHGF      368.VA - 19/ 6/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      369.VA - 23/ 7/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   369.VA (v)
 VHGF      369.VA - 28/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      370.VA - 20/ 7/1979 BAW Built new       -

*VHGY      371.VA - 18/ 7/1979 BAW Built new       -

*VHGY      372.VA - 31/ 7/1979 BAW Built new       -

*VHGY      373.VA -  1/ 8/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   373.VA (v)
 VHGF      373.VA - 10/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      374.VA -  1/ 8/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   374.VA (v)
 VHGF      374.VA - 11/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
              16/ 3/1992 BOW Out of Workshops   Paint a/c graffiti, filler lids and door repairs

*VHGY      375.VA -  7/ 8/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   375.VA (v)
 VHGF      375.VA -  2/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift and paint

*VHGY      376.VA -  7/ 8/1979 BAW Built new       -

*VHGY      377.VA - 10/ 8/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   377.VA (v)
 VHGF      377.VA - 15/ 8/1989 BOW Out of Workshops   Lift and paint
              30/10/1991 BOW Out of Workshops   Lift a/c off road, paint

*VHGY      378.VA - 13/ 8/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   378.VA (v)
 VHGF      378.VA -  7/ 9/1989 BOW Out of Workshops   Lift a/c thin flanges, paint
              31/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift a/c truss bar, lids and door slides

*VHGY      379.VA - 17/ 8/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   379.VA (v)
 VHGF      379.VA - 13/ 8/1992 BOW Out of Workshops   Lift, replace lids, paint

*VHGY      380.VA - 16/ 8/1979 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   380.VA (v)
 VHGF      380.VA -  6/11/1991 BOW Out of Workshops   Repair lids and catwalks, check doors
               7/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift, check doors, paint

*VHGY      381.VA - 12/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   381.VA (v)
 VHGF      381.VA - 14/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      382.VA - 10/ 9/1984 BAW Built new       -

*VHGY      383.VA - 12/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   383.VA (v)
 VHGF      383.VA - 29/ 9/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint
               7/11/1991 BOW Out of Workshops   Lift a/c trunnions & bogies
               6/10/1992 BOW Out of Workshops   Body and hatch repairs, paint a/c graffiti

*VHGY      384.VA - 12/ 9/1984 BAW Built new       -

*VHGY      385.VA - 12/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   385.VA (v)
 VHGF      385.VA - 30/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      386.VA - 14/ 9/1984 BAW Built new       -

*VHGY      387.VA - 14/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   387.VA (v)
 VHGF      387.VA - 22/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint

*VHGY      388.VA - 13/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   388.VA (v)
 VHGF      388.VA -  3/11/1989 BAW Out of Workshops   Lift and repairs

*VHGY      389.VA - 18/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   389.VA (v)
 VHGF      389.VA -  5/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      390.VA - 19/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   390.VA (v)
 VHGF      390.VA - 21/ 3/1991 BOW Out of Workshops   Lift, discharge door and lid repairs

*VHGY      391.VA - 18/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   391.VA (v)
 VHGF      391.VA -  5/ 6/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      392.VA - 19/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   392.VA (v)
 VHGF      392.VA - 28/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      393.VA - 20/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   393.VA (v)
 VHGF      393.VA - 20/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
              22/ 7/1991 BOW Out of Workshops   Bogie lift

*VHGY      394.VA - 25/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   394.VA (v)
 VHGF      394.VA - 26/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint
              11/ 2/1992 BOW Out of Workshops   Filler lids and discharge doors

*VHGY      395.VA - 26/ 9/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   395.VA (v)
 VHGF      395.VA - 30/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      396.VA -  1/10/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   396.VA (v)
 VHGF      396.VA - 23/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      397.VA - 26/ 9/1984 BAW Built new       -

*VHGY      398.VA -  1/10/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   398.VA (v)
 VHGF      398.VA - 29/ 8/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint

*VHGY      399.VA -  2/10/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   399.VA (v)
 VHGF      399.VA - 24/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint

*VHGY      400.VA -  5/10/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   400.VA (v)
 VHGF      400.VA - 24/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint
              11/ 3/1992 BOW Out of Workshops   Lift, paint, replace steel filler lids

*VHGY      401.VA -  5/10/1984 BAW Built new       -
               6/ 9/1989 BOW Into Workshops    -
              28/ 9/1989 BOW To  VHGF   401.VA (checkletter), Lift, paint, V/line Grain

*VHGY      402.VA - 13/10/1984 BAW Built new       -

*VHGY      403.VA - 13/10/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   403.VA (v)
 VHGF      403.VA - 27/11/1991 BOW Out of Workshops   Replace filler lids

*VHGY      404.VA - 11/10/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   404.VA (v)
 VHGF      404.VA - 27/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      405.VA - 13/10/1984 BAW Built new       -
               9/ 3/1988 BAW To  VHGF   405.VA -

*VHGY      406.VA - 19/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   406.VA (v)
 VHGF      406.VA - 18/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, apint, lids

*VHGY      407.VA - 21/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   407.VA (v)
 VHGF      407.VA -  2/ 3/1990 BOW Out of Workshops   Door and body repairs
               5/12/1990 BOW Out of Workshops   Lids, body

*VHGY      408.VA - 15/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   408.VA (v)
 VHGF      408.VA - 19/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      409.VA - 30/11/1984 BAW Built new       -
               3/ 2/1988 BOW To  VHGF   409.VA -

*VHGY      410.VA - 14/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   410.VA (v)
 VHGF      410.VA -  9/ 8/1989 BAW Out of Workshops   Lift a/c wheel ex Newport

*VHGY      411.VA - 24/10/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   411.VA (v)
 VHGF      411.VA - 22/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint

*VHGY      412.VA - 14/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   412.VA (v)
 VHGF      412.VA - 19/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
              12/11/1990 BOW Out of Workshops   Body, doors, lids

*VHGY      413.VA - 26/10/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   413.VA (v)
 VHGF      413.VA - 14/10/1992 BOW Out of Workshops   Lift, paint

*VHGY      414.VA -  8/11/1984 BAW Built new       -

*VHGY      415.VA - 26/10/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   415.VA (v)
 VHGF      415.VA - 19/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      416.VA - 29/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   416.VA (v)
 VHGF      416.VA -  4/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
              23/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Body, lids

*VHGY      417.VA - 31/10/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   417.VA (v)
 VHGF      417.VA - 14/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lid repairs

*VHGY      418.VA - 14/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   418.VA (v)
 VHGF      418.VA - 26/ 4/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lid repairs

*VHGY      419.VA - 14/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   419.VA (v)
 VHGF      419.VA - 26/ 4/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lid repairs

*VHGY      420.VA -  7/11/1984 BAW Built new       -

*VHGY      421.VA -  7/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   421.VA (v)
 VHGF      421.VA -  6/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lid repairs

*VHGY      422.VA -  9/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   422.VA (v)
 VHGF      422.VA - 20/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lid repairs

*VHGY      423.VA - 13/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   423.VA (v)
 VHGF      423.VA - 14/12/1989 BOW Out of Workshops   Extended lift date, lid reps.
               6/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, lids, discharge doors
              15/11/1991 BOW Out of Workshops   Lift and lid repairs
              14/10/1992 BOW Out of Workshops   Paint a/c graffiti

*VHGY      424.VA - 14/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   424.VA (v)
 VHGF      424.VA - 30/11/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lid repairs
               6/12/1989 BOW Out of Workshops   Leaking brake pipe

*VHGY      425.VA - 10/12/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   425.VA (v)
 VHGF      425.VA - 30/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
               5/10/1992 BOW Out of Workshops   PV exam, paint a/c graffiti

*VHGY      426.VA - 29/11/1984 BAW Built new       -

*VHGY      427.VA -  7/12/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   427.VA (v)
 VHGF      427.VA - 26/ 2/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint
              12/12/1990 BOW Out of Workshops   Lids and body repairs

*VHGY      428.VA -  7/12/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   428.VA (v)
 VHGF      428.VA - 22/ 6/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      429.VA - 10/12/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   429.VA (v)
 VHGF      429.VA -  9/ 2/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      430.VA - 29/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   430.VA (v)
 VHGF      430.VA - 15/ 5/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      431.VA -  4/12/1984 BAW Built new       -
              26/ 2/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint

*VHGY      432.VA -  5/12/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   432.VA (v)
 VHGF      432.VA - 12/12/1989 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
              19/11/1991 BOW Out of Workshops   Filler lid reps., yoke support plate

*VHGY      433.VA - 30/11/1984 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   433.VA (v)
 VHGF      433.VA - 20/ 7/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      434.VA - 24/ 1/1985 BAW Built new       -

*VHGY      435.VA -  4/ 3/1985 BAW Built new       -

*VHGY      436.VA - 11/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   436.VA (v)
 VHGF      436.VA - 17/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      437.VA - 13/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   437.VA (v)
 VHGF      437.VA - 29/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      438.VA - 11/12/1985 BAW Built new       -
              12/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Repairs

*VHGY      439.VA - 11/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   439.VA (v)
 VHGF      439.VA -  7/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      440.VA - 16/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   440.VA (v)
 VHGF      440.VA - 12/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      441.VA - 16/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   441.VA (v)
 VHGF      441.VA -  4/ 3/1991 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
               3/10/1991 BOW Out of Workshops   Bin repairs

*VHGY      442.VA - 16/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   442.VA (v)
 VHGF      442.VA - 28/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      443.VA - 13/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   443.VA (v)
 VHGF      443.VA -  1/ 5/1991 BOW Out of Workshops   Lift, paint, door and lid repairs

*VHGY      444.VA - 13/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   444.VA (v)
 VHGF      444.VA - 17/10/1989 BOW Out of Workshops   Lift and paint

*VHGY      445.VA - 12/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   445.VA (v)
 VHGF      445.VA - 25/ 2/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint
               6/12/1991 BOW Out of Workshops   Repairs to aluminium lids and catwalks

*VHGY      446.VA - 12/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   446.VA (v)
 VHGF      446.VA - 14/12/1990 BOW Out of Workshops   Lift
               3/12/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

*VHGY      447.VA - 23/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   447.VA (v)
 VHGF      447.VA - 22/ 4/1991 BOW Out of Workshops   Lift, paint lids

*VHGY      448.VA - 16/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   448.VA (v)
 VHGF      448.VA - 23/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      449.VA - 16/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   449.VA (v)
 VHGF      449.VA - 12/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      450.VA - 17/12/1985 BAW Built new       -
              circa 1988 -  To  VHGF   450.VA (v)
 VHGF      450.VA -  4/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      451.VA - circa 1988 -  To  VHGF   451.VA (v)
 VHGF      451.VA - 11/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      452.VA - circa 1988 -  To  VHGF   452.VA (v)
 VHGF      452.VA -  3/ 7/1991 BOW Out of Workshops   Lift

*VHGY      453.VA - circa 1988 -  To  VHGF   453.VA (v)
 VHGF      453.VA - 15/ 4/1991 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      454.VA - circa 1988 -  To  VHGF   454.VA (v)
 VHGF      454.VA - 27/ 5/1991 BOW Out of Workshops   Lift, paint

*VHGY      455.VA - circa 1988 -  To  VHGF   455.VA (v)
 VHGF      455.VA -  4/ 6/1991 BOW Out of Workshops   Lift, paint

*VHGY      456.VA - circa 1988 -  To  VHGF   456.VA (v)
 VHGF      456.VA - 18/ 3/1991 BOW Out of Workshops   Lift, ladder and door repairs

*VHGY      457.VA - circa 1988 -  To  VHGF   457.VA (v)
 VHGF      457.VA -  4/ 7/1989 BOW Out of Workshops   Change bogie wheels a/c flange
               7/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      458.VA - circa 1988 -  To  VHGF   458.VA (v)
 VHGF      458.VA - 31/ 8/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      459.VA - circa 1988 -  To  VHGF   459.VA (v)
 VHGF      459.VA -  4/ 3/1991 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      460.VA - circa 1988 -  To  VHGF   460.VA (v)
 VHGF      460.VA - 10/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      461.VA - circa 1988 -  To  VHGF   461.VA (v)
 VHGF      461.VA -  9/ 5/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

*VHGY      462.VA - circa 1988 -  To  VHGF   462.VA (v)
 VHGF      462.VA - 12/ 4/1991 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      463.VA - circa 1988 -  To  VHGF   463.VA (v)
 VHGF      463.VA - 18/ 9/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids
              18/10/1991 BOW Out of Workshops   Change No.1 bogie

*VHGY      464.VA - circa 1988 -  To  VHGF   464.VA (v)
 VHGF      464.VA - 30/ 4/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

*VHGY      465.VA - circa 1988 -  To  VHGF   465.VA (v)
 VHGF      465.VA - 21/ 5/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint
               6/10/1992 BOW Out of Workshops   Body and hatch repairs

*VHGY      466.VA - circa 1988 -  To  VHGF   466.VA (v)
 VHGF      466.VA - 20/ 6/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

*VHGY      467.VA -  3/ 5/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

*VHGY      481.VA - 13/ 9/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

*VHGY      487.VA - 25/ 5/1988 BOW To  VHGF   487.VA -
 VHGF      487.VA - 14/ 9/1989 BOW Out of Workshops   Lift ( a/c truss bar )
              28/ 6/1990 BOW Out of Workshops   Lift, paint, lids

*VHGY      496.VA - 24/ 6/1991 BOW Into Workshops    -
               3/ 7/1991 BOW To  VHGF   496.VA [dbf] lift and paint

*VHGY      497.VA -  9/ 7/1991 BOW Into Workshops    -
              26/ 7/1991 BOW To  VHGF   497.VA [dbf] Lift and paint

*VHGY      503.VA - 16/ 8/1991 -  To  VHGF   503.VA (v)
 VHGF      503.VA - 16/ 8/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint, checkletter

*VHGY      505.VA - 22/ 4/1988 BAW To  VHGF   505.VA -
 VHGF      505.VA - 22/ 8/1991 BOW Out of Workshops   Lift and paint

*VHGY      600.VA -  / /1983 LON Photograph      #123

*VHGY      610.VA - 15/12/1987 BAW To  VHGF   610.VA -
 VHGF      610.VA -  4/12/1991 BOW Out of Workshops   Lift a/c draft gear
               5/10/1992 BOW Out of Workshops   LiftCode  SV  Date  Sys Description           Type

GJF  VA  1972 - VR  Bogie Bulk Grain Hopper     Freight       
GJX  VA  1966 - VR  Bogie Bulk Grain Hopper     Freight       
VHGF  VA  1988 - VR  Bogie Bulk Grain Hopper     Freight       
VHGY  VA  1979 - VR  Bogie Bulk Grain Hopper     Freight       
Code Location / Builder

-   -               
BAW  Ballarat North Workshops   
BOW  Bendigo Workshops       
LAA  Lara             
LON  Lockington          
NGY  North Geelong Yard      
NMW  North Melbourne Workshops   
NWS  Newport Workshops       
ROS  ROSCO             
SRD  Spotswood Reclamation Depot  
SWV  Steelweld, Vic        


References...

[CRS] : Condemned Rolling Stock Book         
[dbf] : RS database 1989-1992, Transport House    
[v]  : History generated by PJV/Not official record 


<0s> End of output.